Op alles voorbereid

De consequenties van een hack-aanval zijn vaak desastreus. Wij maken inzichtelijk hoe kwetsbaar je bent.

Grondige aanpak

De IT Security Scan bevat drie onderdelen: interviews, intern onderzoek en een externe Pentest.

Onafhankelijk advies

Ook als je geen klant bent, is een ICT Security Scan waardevol om écht onafhankelijk advies te krijgen.

Wat is een Pentest?

Een Pentest, ook wel een 'penetratietest' genoemd, is een procedure waarbij een ethische hacker de rol van een cybercrimineel op zich neemt om inzicht te krijgen in de beveiligingsstatus van een website, applicatie of ICT-systeem. Tijdens een Pentest probeert de ethische hacker toegang te krijgen tot de desbetreffende systemen, net zoals een cybercrimineel dat zou doen. Het doel van deze test is om risico’s en kwetsbaarheden binnen de geteste omgeving te identificeren. Na het afronden van een Pentest wordt er vaak een rapport opgesteld met daarin de geconstateerde kwetsbaarheden en aanbevolen actiepunten. Dit stelt jouw als organisatie in staat om met gerichte maatregelen de geïdentificeerde kwetsbaarheden te adresseren en zo de systemen beter te beveiligen tegen daadwerkelijke cyberaanvallen.

Hoe werkt pentesten?

Bij QNP hanteren we een combinatie van geavanceerde automatisering en de expertise van onze professionals om systemen te doorgronden. We maken gebruik van zowel gespecialiseerde softwaretools als handmatige strategieën voor het identificeren van kwetsbaarheden. Alleen als er daadwerkelijke beveiligingslekken bestaan, kunnen we een systeem binnendringen.

Belangrijk om te benadrukken is dat dergelijke tests alleen uitgevoerd worden met de uitdrukkelijke goedkeuring van de systeemeigenaar. Dit verschil in toestemming scheidt een ethische hacker bij QNP van een cybercrimineel. Pentesten worden altijd uitgevoerd op aanvraag en in nauwe samenwerking met de klant.

Na het voltooien van een Pentest, presenteren we de resultaten aan de klant in een uitgebreid rapport, voorzien van een gedetailleerde uitleg. In dit rapport worden de ontdekte kwetsbaarheden grondig uitgelicht, gerangschikt op basis van CVSS en worden aanbevelingen gegeven voor het mitigeren en dichten van deze zwakheden.

De overgang van CVE naar CVSS

Het beveiligingsrisico wordt beoordeeld en weergegeven in twee rapportages: een CVE en een CVSS-score. Een CVE, ofwel Common Vulnerabilities and Exposures, fungeert als een referentiepunt met details over zwakke plekken in ICT-infrastructuren en netwerken.

Aan de andere kant staat CVSS, wat staat voor Common Vulnerability Scoring System. Met CVSS wordt een beoordeling gegeven aan een specifieke kwetsbaarheid binnen software: hoe hoger de beoordeling, des te kritieker het beveiligingsrisico. Organisaties kunnen deze scores hanteren om prioriteiten te stellen voor hun beveiligingsstrategieën.

Als een IT-systeem een zwakke plek heeft, wordt dit gelabeld als een CVE. Voor verdere specificatie wordt er een CVSS-score aan toegekend. Tijdens het analyseren van pentestrapporten kunnen er meerdere CVE's worden waargenomen, elk met hun respectievelijke CVSS-scores.

Wat is het proces van een Pentest?

Een Pentest start altijd met een intakegesprek waarin de scope van de Pentest wordt gedefinieerd. Hierbij bespreken we het doel van het onderzoek, de gekozen testmethode, het beschikbare budget en de planning voor de uitvoering van de Pentest. Na het vaststellen van deze variabele kan de Pentest beginnen, die bestaat uit drie fases:

  • Verkenning: Onze ethische hackers richten zich in deze fase op het identificeren van potentiële toegangspunten. Hierbij worden de infrastructuur en de gebruikte systemen grondig geanalyseerd, speurend naar direct zichtbare kwetsbaarheden.
  • De aanval: Na de verkennende fase richten onze ethische hackers zich op het daadwerkelijk testen van jouw applicaties, netwerken en systemen. Ze zoeken actief naar toegangspunten, proberen kwetsbaarheden te benutten en simuleren pogingen om gevoelige gegevens te benaderen.
  • Rapportage: Gedurende de Pentest worden alle ontdekte kwetsbaarheden en bevindingen gedocumenteerd, welke vervolgens gecategoriseerd worden op basis van een risicoprofiel specifiek voor jouw organisatie. Dit resulteert in een duidelijk en inzichtelijk rapport dat niet alleen de kernbevindingen bevat, maar ook concrete aanbevelingen om de beveiliging van jouw organisatie te versterken. Hiermee kun je gerichte acties ondernemen om jouw systemen nog beter te beveiligen.

Zij zijn zorgeloos. Jij ook?

burger king
gvt
2focus logo. logo medium
logo ardo qnp
logo avoord
logo
1398794153 e4bed66ceac21ca71b601dad37b268540e766770c84216c8ec1351bb4fc26e61 d 640
logo blom verkeersschool
koninggroep logo
duo penotti logo
hofkenshig
maas jacobs logo(2)
partners 7 1
moeke logo
logo rassers
download[3]
logo[1]
2560px sysmex company logo.svg
download[4]

De verschillende soorten Pentest

Een Pentest wordt uitgevoerd op alle typen IT-systemen waar beveiliging van belang is. Er zijn verschillende soorten pentesten, afhankelijk van het perspectief van de aanval en het specifieke doel van de test. Enkele van de meest voorkomende soorten pentesten zijn:

  • Bij een Black Box Pentest beschikt de ethische hacker niet over voorafgaande kennis van het te testen systeem en wordt er geen informatie door de opdrachtgever verstrekt. Door middel van openbronnenonderzoek (OSINT) worden zowel de interne als externe omgeving van de opdrachtgever geanalyseerd om een realistische hack na te bootsen. Dit benadert de werkwijze van een echte aanvaller, met als hoofddoel het identificeren van exploiteerbare kwetsbaarheden.
  • Bij een White Box Pentest, ook wel Clear Box of Crystal Box genoemd, krijgt de ethische hacker volledige toegang tot essentiële systeeminformatie zoals broncode, architectuur, functionaliteitenlijst, rollen/rechten matrix en de gedefinieerde scope. De opdrachtgever verschaft deze informatie met als doel de hackers in staat te stellen gerichter kwetsbaarheden te zoeken. Ook kwetsbaarheden die wellicht verborgen blijven zonder deze grondige interne kennis. Deze benadering leidt tot een diepgaand begrip van de risico's in de IT-infrastructuur, website, apps en andere systemen, waardoor een compleet inzicht van de interne omgeving verkregen wordt.
  • Bij een Grey Box Pentest combineert de ethische hacker methoden van zowel Black Box als White Box testen. Met beperkte kennis van het systeem en vaak voorzien van een intern account, heeft de pentester het toegang- en kennisniveau van een gebruiker met verhoogde bevoegdheden. Dit maakt een gerichte en efficiënte beoordeling van de netwerkbeveiliging mogelijk, zonder tijd te verspillen aan het bepalen welke systemen het grootste risico vormen. Deze aanpak simuleert bovendien een aanvaller die langdurige toegang tot het netwerk heeft, en stelt de pentester in staat om de beveiliging zowel van buitenaf als vanuit een beveiligde omgeving te testen.

Grey box pentesten en white box pentesten zijn ideaal voor ondernemingen die een duidelijk beeld willen krijgen van hun beveiliging binnen een realistisch scenario. Wil je meer weten over de verschillende soorten pentesten? Neem dan contact op.

Hoe draagt een Pentest bij aan jouw organisatie?

De laatste jaren zien we steeds meer bedrijven die behoefte hebben om hun applicaties, netwerken en systemen aan een Pentest te onderwerpen. Het uitvoeren van zo’n test is niet alleen een waardevolle manier om de effectiviteit van je beveiliging te evalueren, maar het helpt ook om potentiële risico's en kwetsbaarheden tijdig te identificeren en te verhelpen. Een Pentest draagt bij aan het proactief versterken van de veiligheid van je organisatie, waardoor je potentiële dreigingen voorblijft en de kans op beveiligingsincidenten aanzienlijk vermindert.

Door regelmatig een Pentest uit te laten voeren, toon je als organisatie ook toewijding aan het beschermen van klant- en bedrijfsgegevens. Dit kan het vertrouwen van klanten, partners en stakeholders versterken, wat essentieel is in het huidige digitale tijdperk.

Ben je geïnteresseerd in het laten uitvoeren van een Pentest? Bij QNP beschikken we over ervaren specialisten die jouw systemen benaderen met de technieken van echte cybercriminelen. Ons team staat klaar om je te assisteren. Neem contact met ons op, dan verkennen we samen de mogelijkheden.

Wat zijn de kosten van een Pentest?

Pentesten variëren in kosten, afhankelijk van de hoeveelheid werk en de specifieke vereisten die door de opdrachtgever zijn gesteld. De exacte details en verwachtingen van het pentesttraject worden vooraf vastgelegd in een zogenaamd 'scope' document. Dit document geeft de aanleiding voor de Pentest weer, benoemt specifieke aandachtspunten die voor de opdrachtgever van belang zijn, specificeert de overeengekomen tijdsduur en legt vast hoe de verslaglegging en het daaropvolgende overleg zullen plaatsvinden.

Bij QNP voeren we pentesten uit waarvan de kosten variëren op basis van de scope, complexiteit, omvang en specifieke wensen van de opdrachtgever. Geïnteresseerd in wat dit voor jou zou kunnen betekenen? Neem contact op en vraag een gesprek aan met een van onze adviseurs voor meer informatie en een offerte op maat. Wij helpen je zorgeloos vooruit.

Pentest aanvragen bij QNP

Het digitale landschap blijft evolueren, en met deze evolutie komen nieuwe uitdagingen en bedreigingen. In een wereld waar cybersecurity centraal staat, is het van cruciaal belang om ervoor te zorgen dat jouw organisatie beschermd is tegen potentiële aanvallen. Pentesten bieden een onmisbaar inzicht in de beveiligingsstatus van je systemen, zodat je proactief kunt handelen om bedreigingen tegen te gaan. Bij QNP begrijpen we hoe essentieel een betrouwbare beveiliging is, en daarom zetten we ons in om de beste service te bieden. Neem vandaag nog contact op en zet samen met ons de stap naar een veiligere digitale toekomst.

Klanten aan het woord

bowltech maarten

"Het liefst wil ik helemaal niet na hoeven denken over onze ICT."

Maarten Sterken

Bowltech Group

rhf 6420

"We vertrouwen al zo lang op QNP, het komt altijd goed!"

Werner Zandbergen

Van de Kar

Adviesgesprek aanvragen

rhf 6827 2
Hulp nodig of samen werken aan een zorgeloze oplossing?

Maarten helpt je graag verder!