Op alles voorbereid

De consequenties van een hack-aanval zijn vaak desastreus. Wij maken inzichtelijk hoe kwetsbaar je bent.

Grondige aanpak

De IT Security Scan bevat drie onderdelen: interviews, intern onderzoek en een externe PEN-test.

Onafhankelijk advies

Ook als je geen klant bent, is een ICT Security Scan waardevol om écht onafhankelijk advies te krijgen.

Wat is informatiebeveiliging?

De term ‘informatiebeveiliging’ wordt duidelijker wanneer je het opsplitst. Met "informatie" bedoelen we onder andere persoonsgegevens, intellectueel eigendom, bedrijfsgevoelige informatie, en informatie van klanten en relaties. Informatiebeveiliging heeft als doel onbevoegde toegang tot informatie te voorkomen, evenals ongeoorloofde verwerking en vernietiging van informatie. Bovendien streven organisaties ernaar de gevolgen van mogelijke datalekken te minimaliseren, en dit vereist een combinatie van beleid, procedures en passende maatregelen.

Het beveiligen van informatie gebeurt door middel van de juiste omgang met de gegevens. Dit omvat het maken van afspraken en het waarborgen van processen, waarbij software als hulpmiddel kan dienen. Op deze manier kunnen de risico's tot een aanvaardbaar niveau worden beperkt. Maar wat is nu de huidige status van mijn informatiebeveiliging en wat zijn de risico’s binnen de organisatie? Dit breng je in kaart door middel van een nulmeting informatiebeveiliging.

Wat is een nulmeting informatiebeveiliging?

Een nulmeting is een beoordeling van de huidige staat van informatiebeveiliging en risico’s van je organisatie. Het doel van deze nulmeting is om inzicht te verkrijgen in de huidige situatie, zodat gerichte maatregelen genomen kunnen worden om de informatiebeveiliging te verbeteren.

nulmetinginformatiebeveiligingqnp

Waarom een nulmeting?

Een nulmeting is belangrijk om een startpunt te creëren voor het inzichtelijk maken en vervolgens verbeteren van de beveiliging van je organisatie. Zwakke plekken worden geïdentificeerd en de effectiviteit van bestaande beveiligingsmaatregelen wordt beoordeeld. De uitkomst van de nulmeting biedt een basis voor het opstellen van een ICT-beveiligingsbeleid voor verbetering van informatiebeveiliging.

Ten slotte kan een nulmeting helpen bij het voldoen aan regelgeving en het aantonen van naleving van beveiligingsvereisten. Het uitvoeren van een nulmeting informatiebeveiliging is een belangrijke eerste stap om de beveiliging van de informatie binnen je organisatie te verbeteren.

Wat doen we?

Bij het uitvoeren van een nulmeting informatiebeveiliging doorlopen we de volgende stappen:

 • Inventariseren van het informatiesysteem
  We brengen alle systemen en processen in kaart waarop informatie wordt verwerkt, opgeslagen of uitgewisseld.
 • Identificeren van de risico’s
  We bepalen de mogelijke bedreigingen voor de informatie en de gevolgen daarvan.
 • Beoordelen van de huidige beveiligingsmaatregelen
  We onderzoeken de bestaande beveiligingsmaatregelen, zoals toegangscontrole, back-up, authenticatie en encryptie, beveiliging van gebruikte (cloud-)applicaties en beoordelen of deze effectief zijn.
 • Analyseren van de gap
  We vergelijken de beveiligingsmaatregelen met de huidige standaarden en best practices op het gebied van informatiebeveiliging en analyseren waar er mogelijkheden zijn voor verbetering.
 • Opstellen van een rapportage en optioneel ICT-beleid
  We rapporteren onze bevindingen en geven aanbevelingen voor verbetering op basis van de prioriteiten en risico’s. Optioneel zetten we hierbij een aansluitend ICT-beleid op. Gedocumenteerd beleid en procedures zijn belangrijk voor je medewerkers om een duidelijk kader te hebben waarbinnen zij hun werk kunnen en mogen doen.

De drie grootste voordelen van een nulmeting

 • Identificatie van kwetsbaarheden
  Bij een nulmeting worden kwetsbaarheden in de informatiebeveiliging van de organisatie geïdentificeerd. Dit biedt de mogelijkheid om tijdig maatregelen te nemen om de beveiliging te verbeteren en de kans op incidenten te minimaliseren.
 • Advies van professionals
  Je krijgt gedegen advies van een professional. Op basis hiervan kun je bewuste keuzes maken om de beveiliging aan te scherpen of risico’s te accepteren.
 • Voldoen aan wet- en regelgeving
  Door een nulmeting uit te voeren en maatregelen te nemen, kun je aantoonbaar voldoen aan de voor je organisatie geldende wet- en regelgeving op het gebied van informatiebeveiliging en kun je mogelijke boetes of reputatieschade voorkomen.
[audit]informatiebeveiliging qnp

Versterk je organisatie met onze informatieve beveiligingsdiensten

Informatiebeveiliging vormt het fundament van een moderne en verantwoordelijke organisatie. Door te investeren in een nulmeting en vervolgens de nodige stappen te zetten om de beveiliging van je gegevens te verbeteren, waarborg je niet alleen de integriteit van je bedrijf, maar ook het vertrouwen van je klanten en partners.

Onze specialisten staan klaar om je te begeleiden bij dit cruciale proces en om samen te bouwen aan een veilige digitale toekomst. Aarzel niet en vraag vandaag nog een nulmeting aan. QNP helpt je zorgeloos vooruit!

Klanten aan het woord

bowltech maarten

"Het liefst wil ik helemaal niet na hoeven denken over onze ICT."

Maarten Sterken

Bowltech Group

rhf 6373

"Het feit dat NOMI al meer dan 25 jaar klant is van QNP is veelzeggend."

André van Peer

NOMI Co-Packing

Adviesgesprek aanvragen

rhf 6827 2
Hulp nodig of samen werken aan een zorgeloze oplossing?

Maarten helpt je graag verder!