Ervaring & expertise

Wij weten hoe we je medewerkers enthousiast kunnen maken voor de Moderne Werkplek.

Medewerkers betrekken

We betrekken medewerkers om draagvlak te creëren en een succesvolle transitie te realiseren.

Communicatie & training

Elke fase van het adoptietraject kent specifieke communicatie, trainingen en evaluatie.

De juiste aandacht voor adoptie

Elke verandering is lastig en brengt uitdagingen met zich mee. Het introduceren van hybride werken en de moderne werkplek vormt hierop geen uitzondering. Ondanks de vele voordelen op het gebied van efficiënter, veiliger en prettiger (samen)werken, is de juiste aandacht voor adoptie cruciaal. Door gebruikers zelf actief de voordelen te laten ontdekken, zullen zij zo optimaal en efficiënt mogelijk gebruik (blijven) maken van hun nieuwe werkplek.

Laagdrempelige begeleiding

Een geslaagde adoptie van nieuwe ict-functionaliteiten begint met laagdrempelige begeleiding en het creëren van intern draagvlak. Daarom ruimen wij een centrale rol in voor het projectteam. Idealiter bestaat dit team uit de projectleider van qnp, de projectleider van jouw organisatie, enkele key-users en een communicatiemedewerker.

Voor, tijdens en na de live gang

De pijlers onder onze adoptieaanpak zijn communicatie, training en het stimuleren van blijvend gebruik en optimalisatie. Het qnp-adoptieplan bestaat uit drie fases; voor, tijdens en na de live gang. De specifieke input voor elke fase wordt gevormd door workshops op de verschillende deelgebieden van de door ons geleverde oplossing. We maken hierbij gebruik van een doordachte en beproefde methodiek. Naast een generiek gedeelte, snijden we het qnp-adoptieprogramma op maat toe voor jouw organisatie en medewerkers.

Evaluatie en vervolg

Voor het QNP-adoptieplan voor de Moderne Werkplek trekken we ca. 12 weken uit. In verschillende trainingen, workshops en andere sessies maken we je medewerkers op allerlei verschillende manieren wegwijs in de vele mogelijkheden en voordelen van hun nieuwe werkomgeving. Na die periode evalueren we het adoptieplan middels een enquête en geven we er waar nodig een vervolg aan.

Adviesgesprek aanvragen

marcosnip20222[website]
Hulp nodig of samen werken aan een zorgeloze oplossing?

Marco helpt je graag verder!