Cyber Security Awareness

Oktober is de Europese Maand van Cyber security. Wat moet een ondernemer in gedachten houden als ze hun digitale veerkracht willen versterken? Het antwoord ligt niet alleen in technologie, maar vooral in de mens. In de praktijk blijkt de mens namelijk vaak de zwakste schakel te zijn.

cyberawareness

Cyber security awareness

Oktober is de Europese Maand van Cyber security. Wat moet een ondernemer in gedachten houden als ze hun digitale veerkracht willen versterken? Het antwoord ligt niet alleen in technologie, maar vooral in de mens. In de praktijk blijkt de mens namelijk vaak de zwakste schakel te zijn.

Bewustwording, en blijven beseffen

Effectieve informatiebeveiliging begint en eindigt bij het bewustzijn van alle medewerkers, want de beveiliging van een organisatie is zo sterk als de zwakste schakel. Menselijke fouten, zoals het openen van phishing-e-mails, het gebruik van zwakke wachtwoorden, het delen van vertrouwelijke informatie en het klikken op onbekende links, kunnen leiden tot ernstige beveiligingsproblemen. Cybercriminelen richten zich vaak op het manipuleren van mensen om toegang te krijgen tot systemen of gevoelige informatie. Daarom is kennis en bewustzijn even belangrijk als technische maatregelen, zoals vulnerability management. Organisaties die investeren in zowel technische maatregelen als bewustwording zijn beter in staat om cyberrisico's te beheersen. Ze meten en verbeteren voortdurend op basis van gegevens (vulnerability management en managed detection & response) en houden hun medewerkers voortdurend alert (awareness).

Stel, een van uw medewerkers ontvangt een phishingmail en klikt per ongeluk op een kwaadaardige link in de drukte van het dagelijkse werk. Cybercriminelen dringen uw bedrijfsnetwerk binnen en stelen vertrouwelijke klantgegevens. Dit kan leiden tot aanzienlijke tijdsinvesteringen en aanzienlijke financiële schade voor uw bedrijf. Zie de factsheet met fraudecijfers.
In veel gevallen had dit voorkomen kunnen worden, zoals onze ervaring leert. En dit kan op een eenvoudige en laagdrempelige manier gebeuren, met een pragmatisch en effectief bewustwordingsprogramma.

Dit begint met een nulmeting, die bestaat uit twee delen: een beoordeling in de vorm van een vragenlijst die alle medewerkers ontvangen, en een phishing-campagne. Deze nulmeting biedt inzicht in de huidige kennis, houding en gedrag van medewerkers, waardoor een gericht actieplan kan worden opgesteld. Dit plan omvat activiteiten zoals:

Phishing & Voice Phishing Tests:
Echte phishingaanvallen worden gesimuleerd om te zien hoe medewerkers reageren op verdachte e-mails of telefoontjes, waardoor waardevolle inzichten worden verkregen en gerichte training en voorlichting mogelijk worden.
E-learning Modules:
Interactieve e-learningmodules bieden medewerkers informatie over belangrijke cybersecurityrisico's en hoe ze zich hiertegen kunnen beschermen, met een boeiende aanpak om het leerproces te verbeteren.
Cyber Escaperoom:
Een innovatieve en interactieve manier om cybersecurityvaardigheden te testen en te verbeteren, waarbij teams samenwerken om uitdagende digitale puzzels op te lossen en spelenderwijs bewuster worden van veilig online gedrag.
Mystery Guest Bezoeken:
Experts bezoeken uw kantoor undercover om fysieke veiligheidsprocedures te testen, wat vaak onverwachte zwakke punten aan het licht brengt.
Management Game:
Speciaal voor het hoger management is er een game ontwikkeld die draait om strategische beslissingen met betrekking tot cybersecurity, wat betrokkenheid op alle organisatieniveaus bevordert en het belang van een geïntegreerde aanpak benadrukt.


De opgedane kennis uit deze activiteiten is de basis voor gedragsverandering, aangezien bewustzijn alleen niet voldoende is. Een systematische aanpak voor bewustwording is van essentieel belang: eerst bewust worden en vervolgens bewust blijven.

Meer nieuws

uitfasering internet explorer

Uitfasering Internet Explorer

Op 14 februari 2023 wordt de Internet Explorer 11 desktop applicatie definitief uitgefaseerd.

 rb hybridevergaderen

Hybride vergaderen

De manier waarop we werken als gevolg van de corona pandemie is enorm veranderd.

edrnieuwsbrief

EDR

In het kader van cyber security brengen wij graag EDR onder de aandacht.

marcosnip20222[website]
Hulp nodig of samen werken aan een zorgeloze oplossing?

Marco helpt je graag verder!