Microsoft 365 beveiliging!

Wanneer de beveiligingsinstellingen van Microsoft 365 niet correct zijn geconfigureerd, ontstaat het risico op datalekken, gegevensdiefstal en cyberaanvallen die de bedrijfscontinuïteit in gevaar kunnen brengen. Het is daarom van groot belang om de beveiliging van Microsoft 365 zorgvuldig te configureren, regelmatig te controleren en bij te werken om jouw organisatie te beschermen tegen potentiële bedreigingen.

microsoft365beveiliging

Microsoft 365 Security Asessment

Met een Microsoft 365 security assessment evalueren we de instellingen en configuratie van Microsoft 365. Aan de hand van de onafhankelijke CIS Microsoft 365-benchmark controleren we ongeveer 90 beveiligingsgerelateerde instellingen.

Wat wij doen?

We koppelen onze CIS-benchmarktooling aan jouw Microsoft 365-omgeving, waarvoor we toegang nodig hebben tot jouw omgeving.

Meting, analyse en eerst terugkoppeling

Daarna voeren we de meting uit, analyseren de resultaten en leggen deze vast. Voor elke controle geven we aan of deze voldoet aan de CIS-benchmark. We bespreken de resultaten met je en geven uitleg over de voor- en nadelen van elke instelling.

Uitwerking rapportage

Na de bespreking van de resultaten documenteren we alle bevindingen in een duidelijke rapportage. Hierin wordt per niet-conforme instelling aangegeven welk risico dit met zich meebrengt en hoe jouw organisatie kan voldoen aan de CIS-richtlijn.

Microsoft 365 biedt een uitgebreid scala aan beveiligingsmogelijkheden, waaronder Identity and Access Management, Multi-Factor Authentication, Data Labeling, Data Encryption en geavanceerde Threat Intelligence. Deze mogelijkheden helpen bij het beschermen tegen malware, phishing-aanvallen en andere bedreigingen, waardoor de algehele beveiliging van de Microsoft 365-omgeving wordt versterkt.

m365authenticator

Multi-Factor Authentication

MFA staat voor Multi-Factor Authentication, wat betekent dat gebruikers bij het inloggen naast een wachtwoord ook een tweede verificatiemethode moeten gebruiken, zoals een sms-code, een biometrische scan of een authenticator-app. MFA is van cruciaal belang voor Microsoft 365 om verschillende redenen:

  • MFA verhoogt de beveiliging van Microsoft 365-accounts.
  • Het vereist naast een wachtwoord ook een tweede verificatiemethode.
  • MFA beschermt tegen ongeautoriseerde toegang tot accounts en draagt bij aan de beveiliging van gevoelige gegevens.
  • Het biedt bescherming tegen wachtwoordlekken en vermindert het risico op accountcompromissen.
  • MFA is essentieel om de veiligheid van Microsoft 365 te waarborgen.

Wens je meer informatie? Neem dan gerust contact op met één van onze accountmangers.

Meer nieuws

hybridewerkenqnp

Hybride werken

Door Corona heeft het hybride werken een snelle ontwikkeling gemaakt en lijkt hybride werken het nieuwe normaal te gaan worden.

uitfasering internet explorer

Uitfasering Internet Explorer

Op 14 februari 2023 wordt de Internet Explorer 11 desktop applicatie definitief uitgefaseerd.

nieuwsbriefsecurity

Naar een optimale informatiebeveiliging - Begin bij de basis!

Je hoort en leest vast veel over CEO-fraude, spoofing, ransomware-aanvallen en hacks.

marcosnip20222[website]
Hulp nodig of samen werken aan een zorgeloze oplossing?

Marco helpt je graag verder!