IT Security – Phishing

IT Security – Phishing

Criminelen vissen via websites of frauduleuze e-mails naar gegevens. Vaak doen ze dit door een inlogpagina van een bank of bijvoorbeeld de loginpagina van Office365
na te maken.