076-597 50 00 - servicedesk: 076-206 11 11 info@qnp.nl

Wat kan slechte informatiebeveiliging u gaan kosten?

Als ICT-adviseur merk ik bijna dagelijks dat de informatiebeveiliging bij veel organisaties een ondergeschoven kindje is. En vanuit het dagelijkse ondernemers- of bestuurdersperspectief kan ik me daar eerlijk gezegd ook wel wat bij voorstellen. Het beveiligen van ICT-systemen kost geld, maar levert geen directe baten op. En als ondernemer wilt u natuurlijk het liefst ondernemen!

Toch wil ik het graag even met u hebben over dit precaire onderwerp. Wellicht heeft u er in de media al over gehoord: ‘de meldplicht datalekken’. Per 1 januari 2016 is er als gevolg van Europese Wetgeving een aanpassing doorgevoerd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Die aanpassing heeft gevolgen voor de zogenaamde ‘bewerkers’ van informatie. En daartoe behoren de meeste bedrijven en instellingen.

De meldplicht datalekken houdt in dat organisaties, zowel bedrijven als overheden, direct een melding moeten doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens zodra zij een ernstig datalek constateren. En in bepaalde gevallen moeten zij het datalek ook melden aan de betrokkenen; dat zijn de mensen van wie de persoonsgegevens zijn gelekt. Bij een datalek gaat het om toegang tot of vernietiging, wijziging of vrijkomen van persoonsgegevens, zonder dat dit de bedoeling was van deze organisatie. Het gaat dus niet alleen om het vrijkomen (lekken) van gegevens, maar ook om de onrechtmatige verwerking van gegevens.

Nu hoor ik u denken, ja dat zal allemaal wel loslopen. Maar dat is vanaf nu dus niet meer het geval. Op het niet melden van een datalek staan namelijk boetes, die beginnen bij 4.500 euro en op kunnen lopen tot ruim 800.000 euro of 10% van uw jaaromzet. Dus mocht u nog geen goede voornemens voor 2016 hebben gemaakt, dan adviseer ik om ze alsnog samen met ons te maken en te zorgen voor een optimale informatiebeveiliging! Dat is niet alleen belangrijk om de nieuwe financiële risico’s zoveel mogelijk af te dichten. Informatieveiligheid is ook de continuïteit van data en draagt daarmee bij aan de continuïteit van uw organisatie.

Ik wens u veel wijsheid, zakelijk succes en een (informatie)veilig 2016!

Jan Goos,
Adviseur ICT

Recent nieuws