Privacy Statement QNP BV en QNP Zorg ICT BV

Dit is het Privacy Statement van QNP BV en QNP Zorg ICT BV. In deze verklaring leest u hoe wij omgaan met de persoonsgegevens die we in ons contact met u verkrijgen. QNP BV en QNP Zorg ICT BV voldoen aan de bepalingen van de AVG (Algemene Verordening Persoonsgegevens).

Uw privacy is voor ons heel belangrijk. Wij doen ons uiterste best om uw gegevens te beschermen. Om diensten aan u te kunnen leveren en onze dienstverlening te kunnen waarborgen, hebben we wel een aantal persoonsgegevens van u nodig en verwerken we persoonsgegevens van uw relaties. QNP BV en QNP Zorg ICT BV verwerken deze persoonsgegevens omdat u gebruikmaakt van onze diensten.

Uw persoonsgegevens gebruiken wij voor de volgende doeleinden:

  • Het verlenen en factureren van onze diensten;
  • Het verzenden van onze nieuwsbrieven en overige vak gerelateerde informatie;
  • De afhandeling van uw vragen/incidenten en het informeren over het verloop daarvan;
  • Het registreren van garantie- en onderhoudscontracten;
  • Opslag van uw gegevens in onze databank, om de overeenkomst tussen u en QNP BV en of QNP Zorg ICT BV te kunnen uitvoeren;
  • Het treffen van maatregelen om de dienstverlening en veiligheid van uw gegevens te verbeteren;

Persoonsgegevens van uw relaties gebruiken wij niet. Deze zijn enkel opgenomen in uw geautomatiseerd systeem en back-ups daarvan, waarvoor wij met u een overeenkomst zijn aangegaan om uw ICT voorzieningen te beheren en faciliteren.

Uw gegevens worden, behoudens wettelijk voorschrift, alleen gedeeld met een derde partij indien wij een dergelijke partij inschakelen in verband met eventuele installatie, service, garantie of hardware- en softwarelevering. Een dergelijke derde partij is te allen tijde gebonden aan een schriftelijke overeenkomst met daarbij behorende geheimhoudingsverklaring.

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze ServiceDesk.

Persoonsgegevens die u aan ons hebt verstrekt kunt u op elk gewenst moment bij ons opvragen ter inzage. Daarnaast of in verband met de inzage, kunt u ons verzoeken om uw gegevens aan te passen of te verwijderen.

Wanneer onze dienstverlening bij/voor u eindigt, bewaren wij sommige gegevens op basis van de wettelijke (fiscale) bewaartermijn. Na de wettelijke bewaartermijn vernietigen wij alle gegevens. Wij verwijderen overige gegevens die niet meer nodig zijn na een periode van maximaal 3 maanden in verband met back-up na systeem overdracht. U heeft recht op inzage van de gegevens die wij van u hebben, ook nadat onze dienstverlening aan u is beëindigd. Verzoek tot inzage, correctie of verwijdering kan ingediend worden bij de ServiceDesk. Om uw identiteit vast te stellen, zullen wij u om aanvullende informatie vragen.

Ons pand en de omliggende parkeerplaats zijn beveiligd met camera’s. Bij het betreden van ons pand wordt u hier uitdrukkelijk op geattendeerd. Camerabeelden bewaren wij conform wettelijke termijn alvorens deze worden verwijderd, tenzij er gegronde redenen zijn om deze langer te bewaren (bijvoorbeeld ten behoeve van een mogelijk politieonderzoek).

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. Eventuele wijzigingen worden bekendgemaakt op deze pagina. Dit Privacy Statement is laatst gewijzigd op 25 mei 2018.