076-597 50 00 - servicedesk: 076-206 11 11 info@qnp.nl

“QNP werkt zeer zorgvuldig”

De Zorgboog ondersteunt mensen in Zuidoost-Brabant op het gebied van wonen, welzijn en zorg. Bij de stichting werken ongeveer 2400 medewerkers die werken vanuit de gedachte dat de cliënt centraal staat en een medewerker het verschil kan maken. Wil Hazen ondersteunt De Zorgboog als Directeur Financiën Control en Informatiemanagement. In die hoedanigheid is hij ook verantwoordelijk voor facilitaire diensten op het gebied van ICT.

Advies telecomleverancier

Wil Hazen: “Waar nodig, schakelen we specifieke externe deskundigheid in. Zodoende hebben we QNP erbij betrokken toen we aan de slag wilden met de vervanging van onze telefooncentrales. Aan de hand van ons Programma van Eisen heeft QNP ons geholpen bij de keuze voor een nieuwe telecomleverancier. Dit selectietraject is naar tevredenheid verlopen, vooral vanwege de zorgvuldigheid en de vasthoudendheid waarmee QNP werkt.

Een ander groot voordeel van QNP is dat ze de taal van de zorg verstaan. Door eerst echt naar ons te luisteren, is men vervolgens in staat om op basis van vakkennis een vertaalslag te maken naar ICT-oplossingen die er in de zorg toe doen. Zo moet onze zorgcentrale zonder uitzondering bereikbaar zijn. En als cliënten personenalarmering hebben, moeten ze erop kunnen vertrouwen dat hun oproep altijd snel en adequaat wordt beantwoord. Stabiliteit van systemen is voor ons – soms letterlijk – van levensbelang.

Projectleiding implementatie

Na het selectietraject voor een nieuwe telecomleverancier hebben we QNP gevraagd om de implementatie van de telecommunicatie en zorgcommunicatie verder te begeleiden. Zij vervullen de rol van projectleider implementatie. In overleg met QNP hebben we besloten om op één locatie te starten met bellen via VoIP. Van daaruit breiden we het uit naar andere locaties. Uiteindelijk doel is dat al onze locaties via één communicatieplatform met elkaar zijn verbonden, wat een kostenvoordeel met zich mee brengt. Een kostenbesparing is welkom, maar het allerbelangrijkste is de stabiliteit van ons netwerk. Zodoende verloopt de transitie van de afzonderlijke traditionele telefooncentrales naar één IP platform fasegewijs. We testen net zo lang tot we zeker weten dat een overstap verantwoord is. We doen niets overhaast maar zoeken natuurlijke momenten uit – zoals verbouw of nieuwbouw van een locatie – om over te stappen. Bij elke overstap wordt een uitgebreid terugvalscenario geregeld. Zo bouwen we samen met QNP zorgvuldig verder aan een geïntegreerd telefonie- en zorgcommunicatieplatform op IP basis dat kan worden gekoppeld aan een regionale zorgcentrale.”

Relatie

Wil Hazen
Directeur Financiën Control
en Informatiemanagement
De Zorgboog

Branche

Wonen, Welzijn en Zorg

Medewerkers

2400 (± 1500 fte)

Vestiging

Helmond (bestuursbureau), 24 locaties in Zuidoost-Brabant

Gebruikte diensten

Telecom-Cloud telephony
Infrastructuur
QNP Zorg ICT
Projectbegeleiding
Advisering/consultancy

Waarmee kunnen we u helpen?

Bel of mail ons voor een vrijblijvende kennismaking.

Waarmee kunnen we u helpen?

Bel of mail ons voor een vrijblijvende kennismaking.

 

 

 

 

QNP. Dat spreekt voor zich.

Sinds 1990 helpt QNP organisaties beter te presteren en mensen efficiënter samen te laten werken. Dat doen we door heel goed te luisteren en ons écht te verdiepen in uw business en uitdagingen. Door de inzet van innovatieve ICT-oplossingen en vergaande service helpen we om uw doelstellingen te realiseren.

Lees hier onze Algemene Voorwaarden, Privacy Statement en cookiebeleid